Търсене
Търсене само в:

Ключова дума цените

Общо 29 резултата са открити.

Страница 1 от 2
... на целия финансов сектор. Самият оператор NASDAQ OMX Tallinn извършва надзор върху дейността на участниците на пазара и емитенти на ценни книжа, търгувани на пазара, по отношение на формирането на цените ...
...  MV = PQ, където: M – количеството пари в икономиката за определен период от време; V – скоростта на обръщение на единица пари за определен период от време; P – цените на стоките и услугите за определен ...
... които избират северните ни съседи. Конкурентното ни предимство тук освен цените е и географската близост. Затова и допълнителен плюс за нас има удължаването на почивните дни и ефекта на т. н „дълъг уикенд”, ...
... парична маса в България се възстанови до нивата от началото на прехода, т.е. от момента, в който цените бяха освободени и понятието реална парична маса изобщо придоби някакъв смисъл.  Мога да разказвам ...
... е по-кратък, инвеститорите следва да продадат книжата преди падежа им. Поради това те са експонирани към риска от промяна на лихвените равнища, защото евентуално тяхно изменение би повлияло на цените на ...
... стотиците милиони новопостроени апартаменти, необитавани от никой, цените са безбожно високи при положение че огромна част от домакинствата или нямат собствено жилище, или живеят, натъпкани в мизерни условия ...
... Те подчертават приноса на бизнеса към обществото, като заедно с това упорито се противопоставят на данъчното облагане, административния контрол върху цените, и регулациите пречещи на свободното предприемачество. ...
Оценяването на множеството зависимости и закономерности в съвременната икономика е невъзможно без цените. Те са основата върху която се градят всички икономически взаимоотношения, както при международната ...
... принцип на осигуряване осигурените лица сами поемат инвестиционния риск. Продължаващата понастоящем финансова и икономическа криза доведе до значителен спад в цените на ценните книжа и на инвестиционните ...
10. Крахът на империята
(Статии/Икономика)
... стоките и услугите си остават същите при помпането на нови и и нови пари в икономиката, единственото, което се повишава, е търсенето им. С други думи - цените. Инфлацията е закономерно последствие от лудешките ...
... на много проекти, чието завършване е с неясна дата. От началото на 2009 г. цените на имотите са паднали с 50%. Поради тази причина през декември 2009 г. Дубай получи 10 млрд. долара заем от Абу Даби. Като ...
... народи е, че повечето долари в обръщение означават и по-голямо потребление на всички ресурси от първа необходимост. Оттам следва растеж на цените на тези блага. А, както вече казхме, когато цените на суровини, ...
13. Зелено Бъдеще
(Статии/Икономика)
Чиста енергия, добита от слънцето, вятъра и водата, интелигентни енергоефективни къщи и елктромобили. Скоро сцените от научната фантаскита ще се превърнат в реалност. Но колко ще струва преходът от конвенционални ...
... на петрол и трайното покачване на цените на горивата. Едновременно с това електромобилите са и буфер срещу спадове и пикове в мрежата, защото техните батерии изпълняват функцията на резервоар на енергия. ...
... износителки на петрол (ОПЕК) и третия по големина производител на нефт и газ в Африка. Това доведе до буквално излитане на цените на петрола и златото. Картината придобива все по-черни нюанси след като ...
 Наскоро (10.02.11) у нас бе въведен таван на цените на такситата, който ще се определя от общинските съвети. Сетне се заговори за сходен подход и към хляба и житото - какво следва? Угрозата от прекомерно ...
... и вероятно част от силното подобрение на печалбите през тази година вече е отчетено в цените на акциите. Азиатските пазари имат най-висок текущ коефициент от 17, но прогнозите за подобрение са значително ...
... производство, тоест възможност за свободно предприемачество). Цените на стоките не се определят на пазарен принцип и са държавно регулирани. Държавата и партията на власт са се срастнали, ставайки всемогъщи ...
19. Пазарни злоупотреби
(Статии/Финанси)
... инвеститорите, действащи въз основа на цените на затваряне; 3. изразяването на мнение за финансови инструменти или за техния емитент чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез Интернет, когато ...
... да намалее до определено ниво (стойността на самоучастието намалява до определено ниво, което се нарича Поддържащ маржин), което е в резултат на падането на цените. Това се допуска, защото се приема, че ...
«НачалоПредишна12СледващаКрай»