Търсене
Търсене само в:

Ключова дума инструменти

Общо 14 резултата са открити.

... портфолио мениджър в ДСК, предизвика публиката с нестандартната си, но отлично аргументирана позиция. Поставайки под съмнение вече „догматизирани” инструменти за оценка на риска, г-н Йорданов показа нагледно ...
... OMX Nordic, NASDAQ OMX Baltic, включително и NASDAQ OMX First North и САЩ сектор 144A. Групата предлага търговия с множество класове активи, включително акции, деривати, дългови инструменти, суровини, ...
„Туризмът свързва култури” - това бе мотото на тазгодишния Световен ден на туризма, 27-ми септември. Идентична е и идейната ос, около която е построена „Европейска столица на културата” - една от най-важните ...
Кредитните деривати изиграха важна роля за избухването на тежката ипотечна криза отвъд океана в края на 2008 година. Този тип инструменти заблудиха пазарните участници и не само тях, защото рисковете бяха ...
... ценни книжа се счита, че по принцип не носят риск от несъстоятелност.Държавните ценни книжа се емитират под формата на краткосрочни дългови инструменти (съкровищни бонове) и дългосрочни дългови инструменти ...
6. Крахът на империята
(Статии/Икономика)
... нещо просто няма. Златото не е нищо повече от хартийките, мидените черупки и другите инструменти, които можем да използваме за размяна на стоки и услуги с други агенти на пазара. Но то има едно фундаментално ...
... на клиенти със солидни влогове, които заплащат високи комисиони в абсолютна стойност. В замяна те могат да ползват широк спектър от финансови инструменти, като започнем от банкови карти с високи лимити ...
... в областта, ще разберем в каква степен този продукт е развит и дали и доколко се използват инструментите на маркетинга. Важен факт, който трябва да отчетем тук е лидерската позиция на област Пазарджик ...
... на проведената политика. Необходими са две изчисления на нетната настояща стойност на всички парични потоци по дълговите инструменти, които са били обект на сделките: (1) изчисление в "историческия сценарий ...
... или високо-доходни инструменти. Последната графика е на четирите от PIGS – Португалия, Ирландия, Гърция и Испания. Тук отново скалата трябва да се ограничи, за да се изключат стойностите на показателя ...
11. Пазарни злоупотреби
(Статии/Финанси)
... уредба в България и тази във Великобритания. Акцентът се поставя към борбата срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Ще дадем ясно определение на видовете пазарни злоупотреби и начините за ...
... свързани с реалното въвеждане на споменатите инструменти на родния капиталов пазар, свързани с нужните промени в нормативната база, както и липсата на политическа воля за осъществяването им. Маржин покупки ...
... (по т.нар. 2-ри стълб в българската система за пенсионно осигуряване). Кой и как ще е мениджира тези активи не се знае. Държавата няма опит с управлението на такива сложни инвестиционни инструменти, а ...
... и финансова стабилизация на пенсионната система и инструментите за тяхното постигане: І. Консолидация и стабилизиране на приходите на ДОО до 2035 г. чрез: 1. От 1 януари 2011 г. увеличаване на осигурителната ...